x

Získejte nejnovější informace, programy připravovaných vystoupení a možnost nákupu CD přímo na Váš e-mail:

Představení: Hvězdička betlémská

Charismatický vánoční koncert Michaely Novozámské. Scéně dominuje veliká kniha, z jejíchž stránek vystupují loutky, které zde rozehrávají jednotlivé děje. V temperamentním podání zazní nejen koledy, ale i krásné písničky z autorčiny dílny.

Koncert lze provézt ve spolupráci s chlapeckým sborem BONIFANTES.

Lze jej také nazkoušet s dětským pěveckým sborem v jednotlivých městech.