x

Získejte nejnovější informace, programy připravovaných vystoupení a možnost nákupu CD přímo na Váš e-mail:

Naši partneři

Děkujeme všem partnerům i jednotlivcům, kteří podporují divadlo a kulturní sdružování v rámci výchovy budoucí generace:-)

Pro více informací klikněte na logo.

 

Jak nám pomáhají?

  • Pravidelně podporují činnost Hudebního divadla dětem.
  • Podpořili rekonstrukci multifunkčních prostor a kanceláře Hudebního divadla dětem.

FILCO, spol. s r.o.

www.filco.cz

Jsme specializovanou firmou zabývající se úpravou stlačeného vzduchu a technických plynů, sušením a odvlhčováním vzduchu a plynů, filtrací kapalin a páry.
Úzce spolupracujeme s předními světovými výrobci s cílem vytvořit a nabídnout optimálnímu řešení.

Jak nám pomáhají?

Pravidelně podporují charitativní projekty Hudebního divadla dětem a Klubu Dětem.

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

www.thhk.cz

Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. je nejvýznamnějším dodavatelem tepla a teplé vody ve spádovém území města Hradec Králové, který chce být odběrateli a hradeckou veřejností vnímán jako zodpovědný distributor uvedených komodit.

Jak nám pomáhají?

  • Pravidelně podporují činnost Hudebního divadla dětem a Klubu Dětem.
  • Aktivně se již mnoho let zapojují do programu "Daruj svou náruč" v rámci charitativních aktivit Klubu Dětem.
  • Podpořili rekonstrukci multifunkční místnosti a kanceláře Klubu Dětem na Tomkově ulici v Hradci Králové.

AM Gnol s.r.o.

www.amgnol.cz

Společnost AM Gnol se zaměřuje již od roku 2003 na služby z mnoha odvětví činnosti. Nabízíme portfolio komplexních služeb z oblasti autodopravy, přepravy osob či servisu osobních i nákladních vozidel. Zabýváme se také prodejem a autodopravou sypkých hmot, zemními, výkopovými a demoličními pracemi, mechanizací a v neposlední řadě také pronájmem nebytových prostor

Jak nám pomáhají?

  • Pravidelně podporují práci Hudebního divadla dětem.
  • Podporují činnost Klubu Dětem a všechny charitativní aktivity.

T-MAPY spol. s.r.o.

www.tmapy.cz/

Společnost T-MAPY spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Od počátku své existence se orientuje na poskytování služeb v oblasti informačních a geoinformačních technologií. V roce 2003 došlo spojením tří subjektů – společností T-MAPY, Hydrosoft Praha a Sirion – ke vzniku jedno z nejsilnějších subjektů na českém trhu geoinformačních technologií. Tento rozvoj byl doprovázen rozšiřováním činnosti firmy od zpracování dat a implementace software třetích stran, po vývoj vlastního GIS software a poskytování komplexních služeb v této oblasti.

Jak nám pomáhají?

  • Pravidelně podporuje činnost Hudebního divadla dětem.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ CANARIA TRAVEL, SPOL. S R. O.

bit.ly/canariatravel

Cestovní kancelář Canaria travel je jediným českým specialistou na španělské souostroví v Atlantském oceánu. Kanárské ostrovy známe jako nikdo jiný a v rozsahu služeb, které jsme na nich schopni pro naše klienty zajistit, nemáme na trhu konkurenci.

V roce 2014 společnost oslavila již 20. výročí a je právem hrdá na to, že díky ní létají několikrát týdně klienti za sluncem a pohodou tamních pláží, sportem i relaxací.

Jak nám pomáhají?

  • Podporuje činnost Hudebního divadla dětem.

Charvát a.s.

www.charvat.cz/

Společnost Charvát a.s. je jedním ze zakládajících členů Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR.
Svaz sdružuje přední výrobce a dodavatele asfaltových pásů v ČR. Základním cílem Svazu je šíření a podpora vzdělanosti v oblasti asfaltových pásů pro hydroizolace staveb, sdružování zájemců o výzkum, vývoj a zkoušení těchto výrobků s důrazem na jejich praktické použití a prosazování standardů kvality asfaltových pásů do českých technických norem.

Jak nám pomáhají?

  • Podporují činnost Hudebního divadla dětem.

FASTRA, s.r.o.

www.fastra.cz/

Tvorba kompletních řešení spojených s problematikou technologií, které se používají při práci na produktovodech pod tlakem média v prostředí s nebezpečím výbuchu. V této oblasti proto klademe maximální důraz na bezpečnost našich produktů.
Zabýváme se vývojem a výrobou speciálních zařízení, která umožňují provádět balonování, navrtávání, řezání a další podobné úkony na produktovodech, aniž by docházelo k úniku média. 
 

Jak nám pomáhají?

Děkujeme primátorovi města MUDr. Zdeňkovi FINKOVI za důvěru v činnost Hudebního divadla dětem a Klubu Dětem.

Město Hradec Králové

www.hradeckralove.org/

Město Hradec Králové, přirozená krajská metropole, se nachází pouhých sto kilometrů východně od Prahy. Statisícové město plné zeleně leží na soutoku řek Labe a Orlice. Bohatá historie města sahá hluboko do minulosti. Dokládá to první dochovaná písemná zmínka z roku 1225. Ve středověku byl Hradec Králové věnným městem českých královen, zalíbení v něm nalezly především Eliška Rejčka a Eliška Pomořanská. Od 14. století se stalo město s kompaktním renesančním historickým jádrem přirozeným, vojensky a politicky vlivným centrem regionu s vysokou úrovní vzdělanosti a kultury.

Jak nám pomáhají?

Společnost Tremco Illbruck s.r.o. opakovaně podpořila činnosti Hudebního divadla dětem i Klubu Dětem, v rámci projektů Daruj svou náruč a Veselé léto. Nejen finančně, ale i pomocí v rámci pravidelných výjezdů do dětských domovů, kde společně s námi, ale i samostatně pravidelně pomáhali dětem v kojeneckém ústavu ve Veské. 

Děkujeme!

 

Tremco Illbruck s.r.o.

www.tremco-illbruck.com/cs

Výrobce sofistikovaných materiálů pro utěsňování a lepení v oblasti stavebnictví a výroby. Zaměstnává 1100 lidí ve třiceti pobočkách po celém světě, a dosahuje obratu 315 milionů eur.

 

 

 

Jak nám pomáhají?

Děkujeme za poskytnutí sanitárního vybavení pro naše nové zázemí, kancelář a hudební studio v Českém Meziříčí.

LAUFEN CZ s.r.o.

www.jika.cz/?utm_source=divadlo-detem&utm_medium=logo&utm_campaign=divadlo

Značka JIKA od svého vzniku zaujímá v České republice suverénní postavení mezi výrobci sanitární keramiky.

Jak nám pomáhají?

Generální partner vánočních koncertů Hvězdička betlémská, v r. 2015

ČEPS, a.s.

www.ceps.cz

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 a 220 kV), a to na základě licence na přenos elektřiny podle energetického zákona udělené Energetickým regulačním úřadem. ČEPS, a.s. udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden se 71 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy Stará se také o téměř 5,5 tisíce kilometrů vedení.

Jak nám pomáhají?

Pravidelně podporují činnost Hudebního divadla dětem.

TH data a.s.

www.thdata.cz

Společnost TH data a.s. nabízí komplexní servis ve finanční, účetní, daňové a mzdové oblasti pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, tuzemské i zahraniční. Poskytované služby provádí v rozsahu a šíři odpovídající všem potřebám a požadavkům klientů od řešení aktuálních jednotlivých záležitostí po kompletní outsorcing dané oblasti.

Jak nám pomáhají?

Podporujeme projekt realizovaný občanským sdružením Divadlo dětem
2017 - Podpora projektu Malý princ
2016/2017 - Podpora festivalu Veselé léto

 


CD vyjde na přelomu 2014/2015. Hudební divadlo dětem připravuje a realizuje výchovné a motivační programy pro děti. 

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

http://kalirna.cz/cz/

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. - univerzální partner pro tepelné zpracování kovů 

Společnost navazuje na činnost hlavního společníka, pana Miroslava Meduny a jeho firmy, založené v roce 1999. Společnost nabízí tepelné a chemicko-tepelné zpracování ocelí a dalších kovů. Prioritou našeho týmu je dlouhodobá spolupráce založená na individuálním přistupu k potřebám našich zákazníků. 

Hlavní partneři

Za pravidelnou podporu děkujeme:

Děkujeme: