x

Získejte nejnovější informace, programy připravovaných vystoupení a možnost nákupu CD přímo na Váš e-mail:

Naši partneři

Děkujeme všem partnerům i jednotlivcům, kteří podporují divadlo a kulturní sdružování v rámci výchovy budoucí generace:-)

Pro více informací klikněte na logo.

 

Jak nám pomáhají?

 • Pravidelně podporují činnost Hudebního divadla dětem.
 • Podpořili rekonstrukci multifunkčních prostor a kanceláře Hudebního divadla dětem.

FILCO, spol. s r.o.

www.filco.cz

Jsme specializovanou firmou zabývající se úpravou stlačeného vzduchu a technických plynů, sušením a odvlhčováním vzduchu a plynů, filtrací kapalin a páry.
Úzce spolupracujeme s předními světovými výrobci s cílem vytvořit a nabídnout optimálnímu řešení.

Jak nám pomáhají?

Pravidelně podporují charitativní projekty Hudebního divadla dětem a Klubu Dětem.

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

www.thhk.cz

Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. je nejvýznamnějším dodavatelem tepla a teplé vody ve spádovém území města Hradec Králové, který chce být odběrateli a hradeckou veřejností vnímán jako zodpovědný distributor uvedených komodit.

Jak nám pomáhají?

 • Pravidelně podporují činnost Hudebního divadla dětem a Klubu Dětem.
 • Aktivně se již mnoho let zapojují do programu "Daruj svou náruč" v rámci charitativních aktivit Klubu Dětem.
 • Podpořili rekonstrukci multifunkční místnosti a kanceláře Klubu Dětem na Tomkově ulici v Hradci Králové.

AM Gnol s.r.o.

www.amgnol.cz

Společnost AM Gnol se zaměřuje již od roku 2003 na služby z mnoha odvětví činnosti. Nabízíme portfolio komplexních služeb z oblasti autodopravy, přepravy osob či servisu osobních i nákladních vozidel. Zabýváme se také prodejem a autodopravou sypkých hmot, zemními, výkopovými a demoličními pracemi, mechanizací a v neposlední řadě také pronájmem nebytových prostor

Jak nám pomáhají?

 • Pravidelně podporují práci Hudebního divadla dětem.
 • Podporují činnost Klubu Dětem a všechny charitativní aktivity.

T-MAPY spol. s.r.o.

www.tmapy.cz/

Společnost T-MAPY spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Od počátku své existence se orientuje na poskytování služeb v oblasti informačních a geoinformačních technologií. V roce 2003 došlo spojením tří subjektů – společností T-MAPY, Hydrosoft Praha a Sirion – ke vzniku jedno z nejsilnějších subjektů na českém trhu geoinformačních technologií. Tento rozvoj byl doprovázen rozšiřováním činnosti firmy od zpracování dat a implementace software třetích stran, po vývoj vlastního GIS software a poskytování komplexních služeb v této oblasti.

Jak nám pomáhají?

 • Pravidelně podporuje činnost Hudebního divadla dětem.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ CANARIA TRAVEL, SPOL. S R. O.

bit.ly/canariatravel

Cestovní kancelář Canaria travel je jediným českým specialistou na španělské souostroví v Atlantském oceánu. Kanárské ostrovy známe jako nikdo jiný a v rozsahu služeb, které jsme na nich schopni pro naše klienty zajistit, nemáme na trhu konkurenci.

V roce 2014 společnost oslavila již 20. výročí a je právem hrdá na to, že díky ní létají několikrát týdně klienti za sluncem a pohodou tamních pláží, sportem i relaxací.

Jak nám pomáhají?

 • Podporuje činnost Hudebního divadla dětem.

Charvát a.s.

www.charvat.cz/

Společnost Charvát a.s. je jedním ze zakládajících členů Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR.
Svaz sdružuje přední výrobce a dodavatele asfaltových pásů v ČR. Základním cílem Svazu je šíření a podpora vzdělanosti v oblasti asfaltových pásů pro hydroizolace staveb, sdružování zájemců o výzkum, vývoj a zkoušení těchto výrobků s důrazem na jejich praktické použití a prosazování standardů kvality asfaltových pásů do českých technických norem.

Jak nám pomáhají?

Společnost Tremco Illbruck s.r.o. opakovaně podpořila činnosti Hudebního divadla dětem i Klubu Dětem, v rámci projektů Daruj svou náruč a Veselé léto. Nejen finančně, ale i pomocí v rámci pravidelných výjezdů do dětských domovů, kde společně s námi, ale i samostatně pravidelně pomáhali dětem v kojeneckém ústavu ve Veské. 

Děkujeme!

 

Tremco Illbruck s.r.o.

www.tremco-illbruck.com/cs

Výrobce sofistikovaných materiálů pro utěsňování a lepení v oblasti stavebnictví a výroby. Zaměstnává 1100 lidí ve třiceti pobočkách po celém světě, a dosahuje obratu 315 milionů eur.

 

 

 

Jak nám pomáhají?

Pravidelně podporují činnost Hudebního divadla dětem.

TH data a.s.

www.thdata.cz

Společnost TH data a.s. nabízí komplexní servis ve finanční, účetní, daňové a mzdové oblasti pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, tuzemské i zahraniční. Poskytované služby provádí v rozsahu a šíři odpovídající všem potřebám a požadavkům klientů od řešení aktuálních jednotlivých záležitostí po kompletní outsorcing dané oblasti.

Jak nám pomáhají?

Generální partner vánočních koncertů Hvězdička betlémská, v r. 2015

ČEPS, a.s.

www.ceps.cz

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 a 220 kV), a to na základě licence na přenos elektřiny podle energetického zákona udělené Energetickým regulačním úřadem. ČEPS, a.s. udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden se 71 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy Stará se také o téměř 5,5 tisíce kilometrů vedení.

Jak nám pomáhají?

Podporujeme projekt realizovaný občanským sdružením Divadlo dětem
2017 - Podpora projektu Malý princ
2016/2017 - Podpora festivalu Veselé léto

 


CD vyjde na přelomu 2014/2015. Hudební divadlo dětem připravuje a realizuje výchovné a motivační programy pro děti. 

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

http://kalirna.cz/cz/

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. - univerzální partner pro tepelné zpracování kovů 

Společnost navazuje na činnost hlavního společníka, pana Miroslava Meduny a jeho firmy, založené v roce 1999. Společnost nabízí tepelné a chemicko-tepelné zpracování ocelí a dalších kovů. Prioritou našeho týmu je dlouhodobá spolupráce založená na individuálním přistupu k potřebám našich zákazníků. 

Jak nám pomáhají?

Podpořili Hudební divadlo dětem v realizaci nového představení  ,, Malý princ". Děkujeme!

BEG BOHEMIA spol. s.r.o.

http://www.beg-regaly.cz/cz

BEG Bohemia spol. s r. o. je ryze česká obchodně-výrobní společnost se sídlem v Brně pobočkou v Praze a dealerskými zastoupeními či samostatnými obchodníky působícími po celé ČR i na Slovensku. Firma byla založena v roce 1996. Zabývá se komplexním řešením projektů a dodávek všech typů skladových, archivních, kancelářských a prodejních interiérů. Za svou již 20ti-letou historii jsme získali maximum zkušeností a technického KNOW HOW, které považujeme za naši nejpodstatnější konkurenční výhodu. Firma je členěna na oddělení marketingu a prodeje, projekce a dále správního oddělení. O realizaci projektů a vybavení skladových a archivních celků se stará oddělení nákupu a realizace. Firma vybudovala v roce 2008 vlastní administrativní a skladové centrum v Brně.

Jak nám pomáhají?

Podpořili Hudební divadlo dětem v realizaci nového představení  ,, Malý princ". Děkujeme!

ARTIN, spol. s.r.o.

http://www.artin.cz/cs/

ARTIN je společnost, která poskytuje profesionální služby v oblastech Softwarový vývoj a integrace, Quality assurance, Support a Konzultace.

Dlouholeté zkušenosti z těchto oblastí se nám daří úspěšně uplatňovat v různých segmentech trhu: Telekomunikace, Pojišťovnictví a finančnictví, Průmyslová výroba, Služby, Zpracování odpadu a Logistika. Naše služby dodáváme v některém z režimů FixTime / FixPrice, Bodyshop nebo Outsourcing.

Působíme v České republice a zahraničí – zejména Slovensko, Rakousko, Kanada a Irsko.

Naším cílem je koncentrovat zkušenosti a vědomosti tak, abychom byli schopni vyvíjet produkty a dodávat služby pro naše klienty kvalitněji, rychleji, spolehlivěji a levněji než ostatní. A to se nám také daří. Naši klienti jsou spokojeni, projekty jsou dokončeny ve stanoveném čase a v rámci stanoveného rozpočtu.

Jak nám pomáhají?

Podpořili Hudební divadlo dětem v realizaci nového představení  ,, Malý princ ". Děkujeme!

DESTRO spol. s.r.o.

http://www.destro.cz/

Destro dodává drcené kamenivo pocházející z ekologické recyklace. Materiály jsou odborně zkoušeny v laboratořích ZKK, s.r.o. Hořice. Více informací včetně certifikátů naleznete v ceníku, který je přehledně členěn podle frakcí. Dále se zabýváme zpracováním ocelárenských odpadů, strusek a stavebních odpadů včetně autodopravy a bouracích prací.

Jak nám pomáhají?

Podpořili Hudební divadlo dětem v realizaci nového představení  ,, Malý princ". Děkujeme!

Kreston A&CE Group s.r.o.

http://www.ace.cz/

Kreston A&CE je skupina poradenských a auditorských společností, které zaměřují své služby na uspokojování potřeb středních a velkých podniků požadující cenově přijatelná řešení, s dostatečnou šířkou, hloubkou a flexibilitou a především podporující jejich podnikání.

Kreston International

Vysokou kvalitu poskytovaných služeb dokládá naše členství v prestižní globální síti auditorských a poradenských firem Kreston International, která má přes sedm set kanceláří ve více než stovce zemí světa.

Naší cílem je být pro Vás vždy spolehlivým a důvěryhodným partnerem poskytujícím služby s přidanou hodnotou, kdykoli budete potřebovat:

 • provést přeměnu Vašeho podniku např. fúzí nebo rozdělením
 • uskutečnit akvizici, koupit anebo prodat podnik
 • ověřit Vaše účetní výkazy a zjistit, jak na tom skutečně jste
 • ocenit jmění nebo libovolný majetek pro libovolný účel
 • řešit jakékoli problémy daňové, právní nebo ekonomické

Jak nám pomáhají?

Podpořili Hudební divadlo dětem v realizaci nového představení  ,, Malý princ". Děkujeme!

STAVONEL spol. s.r.o.

http://www.stavonel.cz/

Stavební firma Kutná Hora

STAVONEL spol. s r.o. je nezávislá stavebně-inženýrská společnost, která má oprávnění k projektování, přípravě a realizaci staveb. Historie firmy započala v roce 1999 kdy došlo k zápisu společnosti Stavonel spol. s r.o. do obchodního rejstříku.

Personální zázemí

základní tým tvoří 30 kmenových a 5 stálých externích pracovníků. V období, kdy rozsah zakázek převyšuje stálé kapacity firmy spolupracujeme s vyzkoušeným okruhem subdodavtelských organizací. Řízení veškerých dodávek je s ohledem na dosažení maximální možné kvality odvedených prací vždy zajišťováno odpovědnými kmenovými zaměstnanci.

Jak nám pomáhají?

Podpořili Hudební divadlo dětem v realizaci nového představení  ,, Malý princ". Děkujeme!

FENIX TRADING s.r.o.

http://www.fenixgroup.cz/cs

Nabízíme kompletní sortiment elektrického vytápění – topné rohože, topné kabely, topné folie, sálavé panely, přímotopné konvektory, akumulační kamna, ohřívače vody, regulaci bytovou i průmyslovou.
 
 • Vyrábíme a nabízíme kompletní sortiment elektrického vytápění pro váš dům, kancelář, venkovní aplikace,ale i do průmyslových a zemědělských objektů.
 • Nadstandardní záruční podmínky
 • Poskytované garance jsou podloženy více než 20 letou tradicí
 • Jsme česká společnost, přesto nadnárodního charakteru – kromě výroby v ČR vlastníme také několik výrobních společností v zahraničí.
 • Zboží exportujeme do více než 54 zemí světa
 • Zakládáme si na férovém přístupu k zákazníkům, vstřícně a rychle reagujeme na jejich požadavky.
 • Poskytujeme bezplatnou technickou podporu
 • O stabilitě firmy svědčí řada ocenění a hodnocení – jsme držitelem certifikátu o členství v Registru solventních firem, certifikátu „Česká kvalita“,  hodnocení firem „Top Rating“ a prestižního ocenění „Štika českého byznysu“.
 • Vaše důvěra je pro nás klíčová

Jak nám pomáhají?

Podpořili Hudební divadlo dětem v realizaci nového představení  ,, Malý princ". Děkujeme!

VÁHOSERVIS s.r.o.

http://www.vahoservis.cz/

Firma VÁHOSERVIS, s.r.o. je akreditovanou kalibrační laboratoří od roku 2001. Byla akreditovaná ČIA Praha dle normy 45001 pod číslem 2299. Váhoservis poskytuje komplexní servis vah a vážících zařízení,  prodej vahcejchování vah a jejich kalibraci.

Je prodejcem kvalitních vah a vážících systémů do průmyslových odvětví, výroben betonových směsí, skladů, nemocnic, laboratoří , sléváren, úpraven vod, a podobně.

Jak nám pomáhají?

Podpořili Hudební divadlo dětem v realizaci nového představení  ,, Malý princ ". Děkujeme!

BALJER-ZEMBROD spol. s.r.o.

http://www.baljer-zembrod.cz/

Stroje a zařízení pro pilařský průmysl a firma získává více než padesátileté zkušenosti v oboru.

Před čtyřiceti lety vyrobila firma BALJER-ZEMBROD svůj první třídící a rozvážecí vozík kulatiny.

Spojením jednotlivých pracovních kroků na manipulačním skladě kulatiny je efektivním a levným řešením manipulace kulatiny v malých a středních pilařských provozech. Šetří drahou, úzkou a nebezpečnou manuální práci. Tímto byl položen základní kámen v další výrobě pilařských strojů. V průběhu dalších let se výrobní program krok za krokem rozšiřoval a doplňoval o další pilařské stroje, reduktory kořenových náběhů, odkorňovače, elektronické měření kulatiny, stacionární hydraulické a mostové hydraulické jeřáby.

Pro oblast České a Slovenské republiky byla založena v roce 1991 dceřinná společnost BALJER-ZEMBROD, spol. s r. o. se sídlem v Brně, která zajišťuje dodávky a montáž strojů.

Zákazník ocení především následný záruční a pozáruční servis s dodávkou náhradních dílů.

BALJER-ZEMBROD Brno zastupuje také firmu HOLTEC, která je výrobcem řetězových pil na kulatinu a kapovacích stanic hrání řeziva. Dále firma zastupuje také firmy ARTIGLIO a firmu PAUL s širokou programovou paletou kotoučových omítacích, rozmítacích a kapovacích pil.

Stejně jako ve většině vyspělých evropských zemí, tak i na našem trhu si našly naše výrobky své spokojené zákazníky. První stroje byly dodány do České a Slovenské republiky na počátku 80. Let a naše společnost získala ve svém oboru významné postavení na trhu a do dnešní doby se můžeme pochlubit celou řadou realizovaných projektů jak manipulačních skladů, tak i dodávek pilařských strojů.

Firma BALJER-ZEMBROD dnes nabízí skutečně ucelený program pro pilařské zpracování dřeva podložený mnohaletými zkušenostmi a profesionálním servisem.

Víme o čem mluvíme.

Jak nám pomáhají?

Podpořili Hudební divadlo dětem v realizaci nového představení  ,, Malý princ ". Děkujeme!

JaNo s.r.o.

http://www.jano.cz/

Od roku 1991 působí na domácím a zahraničním trhu tuzemská společnost JaNo s.r.o. se sídlem v Brně, která nabízí vše, co spadá do oblasti zeměvrtné techniky.

Zajišťujeme výrobu, servis, pronájem nebo zprostředkování nákupu vrtných souprav a nářadí pro provádění kotevních, mikropilotážních, pilotážních, jádrových, injektážních a dalších vrtů používaných ve stavebnictví, inženýrské geologii a hydrogeologii. Největší objem výroby v současnosti představuje stavba strojů pro vrtání sond tepelných čerpadel, sloužících k ekologickému vytápění.

V současné době pracují vrtné soupravy vlastní produkce nejen v  Česku, ale i na Slovensku, v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Řecku a  Rusku.

Naším standardem je zajištění servisu do 24 hodin, a to i o víkendech, o svátcích a v době prázdnin.

Firma pracuje ve svých vlastních výrobních a kancelářských prostorách. Výroba je organizována následovně. Jedna hala slouží pro přípravu a dělení materiálu. Druhá hala je vybavena obráběcími stroji pro obrábění veškerých komponent. Ve výbavě jsou horizontální vyvrtávačky, soustruhy, frézky a brusky. Ve třetí hale se provádí kompletace a opravy vrtných souprav. Součástí této haly je také tryskací a lakovací box a skladové hospodářství.

Jak nám pomáhají?

Podpořili Hudební divadlo dětem v realizaci nového představení  ,, Malý princ". Děkujeme!

ASG service s.r.o.

www.asgsecurity.cz

SPOLEČNOST ASG SERVICE S.R.O. JE  SPOLEČNOSTÍ SE SÍDLEM V BRNĚ.

ASG SERVICE S.R.O. JE SPOLEČNOST ZAMĚSTNÁVAJÍCÍ VÍCE NEŽ 50 % ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ JSOU OSOBAMI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PODLE § 67 ZÁKONA Č. 435/2004 SB., O ZAMĚSTNANOSTI. TÍMTO JE UMOŽNĚNO POSKYTOVAT NÁHRADNÍ PLNĚNÍ DLE § 81 ODST.2 PÍSM.B) SHORA UVEDENÉHO ZÁKONA.

FIRMA ASG SERVICE S.R.O. JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ISO 9001.

JSME PŘIPRAVENI PŘIZPŮSOBIT PODMÍNKY PRO OSTRAHU OBJEKTŮ TAK, ABY ZCELA VYHOVOVAL VAŠIM PŘEDSTAVÁM A POSKYTNOUT VÁM KOMPLEXNÍ A PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY PŘI OSTRAZE VAŠEHO MAJETKU.

KLADEME DŮRAZ PŘEDEVŠÍM NA SERIÓZNOST NÁMI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, POCTIVOU PERSONÁLNÍ PRÁCI, ODPOVÍDAJÍCÍ MZDOVOU A MOTIVAČNÍ POLITIKU PRACOVNÍKŮ, DŮRAZNOU KONTROLNÍ ČINNOST A ZVYŠOVÁNÍ MOBILITY VŠECH SERVISNÍCH ÚKONŮ SPOJENÝCH S EFEKTIVITOU NAŠÍ PRÁCE.

Jak nám pomáhají?

Pravidelně podporují činnost Hudebního divadla dětem ve Svitavách, kde se v Kulturním centru Fabrika každoročně uskutečňují dvě představení pro děti z města i nedalekého okolí. 

FIBERTEX NONWOVENS, a.s.

http://www.fibertex.com/cs-CZ/Pages/default.aspx

Fibertex Nonwovens

Koncern Fibertex je předním výrobcem netkaných textilií pro průmyslové a technické využití. Díky 

centrále v Aalborgu v Dánsku a výrobním závodům v Dánsku, České republice, Francii, USA, Turecku a Jihoafrické republice má Fibertex globální 

zastoupení. Od svého založení v roce 1968 se Fibertex soustavně rozšiřoval a dnes vyrábí netkané textilie pro 

zákazníky z celého světa pro mnoho různých způsobů využití.

Hlavní partneři

Za pravidelnou podporu děkujeme:

Děkujeme: